Deutsch

Siatki bezpieczeństwa

Montujemy siatki bezpieczeństwa chroniące przed upadkiem z wysokości  firmy AITANA. Typ S zgodny z normą PN-EN 1263-2 stosuje się  między innymi przy  wykonywaniu robót dachowych, prac na konstrukcjach szkieletowych hal, zabezpieczeniu otworów w stropach budynków oraz budowie mostów i wiaduktów.

W przeciwieństwie do innych siatek bezpieczeństwa (system V,T), w przypadku siatki typu S element bezpieczeństwa stanowi sama siatka, która posiada linę graniczną, za pomocą której siatka jest mocowana do konstrukcji przy zastosowaniu certyfikowanych linek o odpowiedniej wytrzymałości.